Блакитна ПаннаКатегории Микола Вороний ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Має крилами Весна Запашна, Лине вся в прозорих шатах,  У серпанках i блаватах... Сяє усмiхом примар З-поза хмар. Попелястих, пелехатих.   Ось вона вже крiзь блакить Майорить, Довгождана, нездоланна... Ось вона — Блакитна Панна!.. Гори, гай, луги, поля — Вся земля ïй виспiвує: Осанна!   А вона, як мрiя сну Чарiвна, Сяє вродою святою, Неземною чистотою. Смiючись на пелюстках. На квiтках Променистою росою. I уже в душi моïй В сяйвi мрiй В'ються хмелем арабески. Миготять камеï, фрески, Гомонять-бринять пiснi Голоснi I сплiтаються в гротески.   Коментар Поет М. Вороний оспiвав весну як блакитну панну. Поряд зi звичними, традицiйними у фольклорi та в лiтературi засобами виразностi (весна запашна, чарiвна, у прозорих шатах, у серпанках) автор використовує бiблiйну урочисту лексику (Осанна!), метафори (в душi моïй, в сяйвi мрiй В'ються хмелем арабески), мистецькi термiни (арабески, фрески, гротески). I це надає творовi неповторне iнтелектуально-мистецьке естетичне забарвлення.

Метки Блакитна Панна, МИКОЛА ВОРОНИЙ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ., Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 10-х РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Блакитна Панна