IнфантаКатегории Микола Вороний ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Рiзьблю свiй сон... От нiби вчора ми Зiйшлись, — i стрiча та жива. На землю тканками прозорими Лягли осiннi дерева. Привертають увагу використанi поетом оказiоналiзми, наприклад, промiннострунний, вогнелунний, мрiйнотканий. Усi вони — складнi прикметники, що мають двi твiрнi основи, якi зазвичай не поєднуються за змiстом. Такi оказiональнi епiтети у сполученнi з означуваними словами створюють специфiчнi iндивiдуально-авторськi образи. Акордами промiннострунними День хвилював i тихо гас. Над килимами вогнелунними Венера кинула алмаз.У завивалi мрiйно-тканому Дрiмала синя далечинь, — I от на обрiï туманному Замиготiла ваша тiнь. Дзвiнкою чорною сильветою Вона упала на емаль, А поза нею вуалетою Стелився попелястий жаль. Ви йшли, як сон, як мiф укоханий, Що виринає з тьми столiть. Вiтали вас — мiй дух сполоханий, Рум'яне сяйво i блакить. Бринiли в серцi домiнантою Чуття побожноï хвали, Коли величною iнфантою Ви повз мене перейшли. Ви усмiхнулись ясно-зоряно Холодним полиском очей, — I я схилився упокорено, Дiткнутий лезом двох мечей. Освячений, в солодкiй муцi я Був по той бiк добра i зла... А надi мною Революцiя В червонiй загравi пливла.

Метки Iнфанта, МИКОЛА ВОРОНИЙ, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Iнфанта